Bama

Ord og handling

BAMAs visjon: Vi gjør Norge ferskere og sunnere.

Vi er en kommersiell aktør med mål om å skape vekst i forbruket av frukt og grønt. En avgjørende forutsetning for å lykkes, er å alltid levere ferske produkter av høy kvalitet. Vi har gjennom flere år jobbet etter en dynamisk modell, hvor vi deler kunnskap og kompetanse i hele verdikjeden for å sikre produktkvalitet, bærekraft, lønnsomhet og en kortest mulig vei fra jord til bord.

BAMAs ferske, nyhøstede produkter skal i seg selv friste til et sunnere kosthold, men vi har i tillegg valgt å ta en aktiv rolle for å øke kunnskapen og engasjementet om en sunn livsstil. Selskapet vil med dette bidra til en positiv samfunnsutvikling, der riktig ernæring og fysisk aktivitet står øverst på agendaen. Vi har satt i verk en lang rekke tiltak i samarbeid med ulike partnere, og dette kan du lese mer om på disse sidene.