Bama

Ord og handling

BAMAs visjon: En sunnere og ferskere fremtid.

Vi er en kommersiell aktør med mål om å skape vekst i forbruket av sunn mat. En avgjørende forutsetning for å lykkes, er å alltid levere ferske produkter av høy kvalitet. Vi jobber etter en dynamisk modell, hvor vi deler kunnskap og kompetanse i hele verdikjeden for å sikre produktkvalitet, bærekraft, lønnsomhet og en kortest mulig vei fra jord til bord.

Vår forretningsidè er å skape grønn, ansvarlig vekst gjennom ferske og sunne produkter, basert på samarbeid i hele verdikjeden.