Sesongkalender

Bama logo

Fæby gård

Fæby gård


Silje og Jørund Eggen er sjette generasjon som driver gården Fæby i Verdal. Gården har en lang historie og er nevnt i tekster allerede på 1280-tallet, men det var tipptippoldefar Ole Gundersen Eggen som fikk gården inn i familien i 1850. Jordsmonnet på gården er fra siltig finsand til lettleire og gir produkter av høy kvalitet, både når det gjelder smak og utseende.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • VERDAL