Sesongkalender

Bama logo

Moksnes gård

Moksnes gård


Gården Moksnes på halvøya Frosta i Trondheimsfjorden har spor etter bosetting tilbake til vikingtiden og har vært i Moksnes-familiens eie siden 1811. Dagens eier, Jonas Hagerup, overtok gården i 2012, er sjuende generasjon. Jordsmonnet er allsidig med god sandmold, noe morene og en god del siltholdig mold/leire. Dette, sammen med kulturlandskapet rundt, gir gode og næringsrike grønnsaker av høy kvalitet.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • FROSTA