Sesongkalender

Bama logo

Moksnes Søndre

Moksnes Søndre


For ca. 250 år siden sto en storgård i brann i Frosta kommune. I etterkant av denne brannen ble gården delt i to og Moksnes Søndre er den ene gården. Men historien til denne plassen strekker seg lengre enn som så, og funn fra vikingetiden sier noe om hvor lenge det har vært bosetning her. Dagens eiere Tore og Ingrid Hege Juberg Moksnes har drevet jordbruk her siden de tok over 1.januar 2007 som da sjette generasjon. 

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • FROSTA