Sesongkalender

Bama logo

Hærnes Ytre

Hærnes Ytre


På gården Hærnes Ytre i Sør-Odal møter vi Marius Glomsås. Han overtok driften av Hærnes Ytre i 2011 som andre generasjon og dyrker poteter og korn. Jordsmonnet består av sandig silt, som er typisk langs Glomma.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • SANDER