Sesongkalender

Bama logo

Holter gård

Holter gård


Holter gård har en historie helt tilbake til eldre jernalder og er en av de første gårdene som ble ryddet i Nannestad på Øvre Romerike. Harald Hveem overtok gården i 1970 som fjerde generasjon i sin slekt og dyrker potet, gulrot, jordbær og korn. Jordsmonnet er variert, hvor det rundt husene er moldholdig sandjord, mens det i lavereliggende områder er leire. 

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • HOLTER