Sesongkalender

Bama logo

Hundstad og Helgeland gård

Hundstad og Helgeland gård


Trine og Trond Western driver ikke mindre enn to gårder, Hundstad og Helgeland gård, og begge ligger på Røyse som er ei halvøy ut i Tyrifjorden. De er henholdsvis tredje og fjerde generasjon på gårdene. Jordsmonnet på gårdene er kalkholdig leire og en del sand, noe som gir gode avlinger og ekstra gode jordbær!

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • RØYSE