Sesongkalender

Bama logo

Huseby gård

Huseby gård


Fylket er Vestfold, og bykommunen er Larvik. Det gamle jordbruksområdet øst for denne vestfoldbyen kalles Tjølling, men selve stedet heter Tjodalyng. Husebygården har vært drevet siden slutten av 1800-tallet, men verken etterkommer Karine Huseby eller ektemannen Per Nikolai Haugeland kan si med sikkerhet hvor mange generasjoner Huseby som har holdt til her. Jordene deres ligger på en gammel havbunn der det også finnes avsetninger fra istidens isbre i form av leire- og sandholdig silt. Solforholdene her er optimale, og takket være sjøbrisen tørker det dessuten godt her etter vått vær, noe som er svært gunstig. Mye er tidligjord i sørøstlig helling, og stadig vekk er vindretningen slik at man kjenner sjølukta. 

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • TJODALYNG