Sesongkalender

Bama logo

Hvam videregående skole

Hvam videregående skole


Hvam videregående skole har en svært allsidig gårdsdrift. I tillegg til selve jordbruket har de storfe, gris, fjørfe og stall. Skolen driver cirka 1500 dekar dyrket mark. Av jordarealet benyttes cirka 750 dekar til kornproduksjon, 270 dekar til gras, og ellers produserer de poteter og frilandsgrønnsaker.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • HVAM