Sesongkalender

Bama logo

Hvarnes Østre gård

Hvarnes Østre gård


Det var Øystein Lofstads oldefar som kjøpte Hvarnes Østre gård i Lågendalen på Hvarnes i 1920. Øystein tok over i 2014 som fjerde generasjon og dyrker i dag matpoteter og korn. Oldefaren kjøpte gården i 1920, og her har fire generasjoner drevet gårdsbruk. Jordsmonnet her består av sand og sandig silt, noe Øystein mener er medvirkende til at potetene hans er kjent for god smak.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • KVELDE