Sesongkalender

Bama logo

Ihla gård

Ihla gård


Ihla gård finner du i Lier og ble ryddet i folkevandringstiden (400–600 e.Kr.). Den har vært i samme eie siden 1850 og blir i dag drevet av Audun Holmen, som tok over ansvaret for begge gårdene som hører inn under Ihla, i 2005. Ihla Samdrift består av eierne av de to gårdene. Jordsmonnet her er av marin leire, elveavsetninger (sandholdig) og noe moreneavsetninger. Dette er jordtyper som er veldig gunstig for dyrking av grønnsaker. Lierdalen har et godt klima i de sørvendte dalsidene og lange tradisjoner for dyrking av grønnsaker. Sammen med jordsmonnet gir det meget gode forutsetninger for dyrking av grønnsaker, frukt og bær.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • LIER