Sesongkalender

Bama logo

Nokken gård

Nokken gård


Didrik Thrane-Nilsen er bonde på Nokken gård, som ble etablert i 1880 ved kjøp av jorder og skog fra tre omkringliggende gårder, i Nes på Romerike. Han tok over gården i 2003 som tredje generasjon og dyrker poteter og såkorn. Jordsmonnet er variert med mye leire og tyngre jord som egner seg for kornproduksjon, men også silt og noe mer sandholdige arealer som benyttes i potetproduksjonen.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • AULI