Sesongkalender

Bama logo

Ulmo gård

Ulmo gård


Ulmo gård, der den ligger i dag, ble bygd opp igjen etter «Storofsen» i 1789, en flomkatastrofe som rammet det indre Østlandet, særlig Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen. Det var Hans Børres oldefar som kjøpte Ulmo på 1840-tallet, og han tok over i 1983 som fjerde generasjon på gården. I dag driver han den sammen med kona si, May, og hovedproduksjonen er mandelpoteter og egg fra frittgående høner samt noe kjøttproduksjon på ammekyr og litt korn. Jordsmonnet på gården er elveavsetninger i dalbunnen, alt fra fin silt og sand til grusaktig jord med stein, noe som er veldig bra spesielt for mandelpoteter.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • OTTA