Sesongkalender

Bama logo

Mannflå

Mannflå


Terje Haraldstad er tredje generasjon Haraldstad på den fruktbare gården som ligger ved Mandalselva i Vest-Agder. Her hvor laksen spretter, har det vært bosetning lenge. På moldrike sandsletter er vekstforholdene ypperlige, mens vannet er rent og kjølig smeltevann fra fjellene i nord.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • FINSLAND