Sesongkalender

Bama logo

Miljøgartneriet

Miljøgartneriet


Miljøgartneriet ligger i Kviamarka på Jæren og er et av Nordens største gartnerier med sine 77 000 m2. Som navnet tilsier, så har de en tydelig miljøprofil. Det er ikke tilfeldig at gartneriet ligger i Kviamarka. Gode naboer gir både miljømessig og praktisk gevinst. Miljøgartneriet kjennetegnes av renhet, trygghet og sunnhet.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • NÆRBØ