Sesongkalender

Bama logo

Nærland gård

Nærland gård


Gården Nærland har vært i slekten i flere generasjoner, og Arnt kjøpte den i 1990. Den ligger helt ut mot havet i Hå kommune på Jæren.

Jordsmonnet her er sandjord som er god jord for gulrot, men også morenejord som egner seg godt til potet, og lettmyrjord. Da de bor så nærme havet, får de tidlig vår og lang vekstsesong.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • NÆRBØ