Bama

Skrei

Fra januar til april hvert år er norskekysten scene for en stor og deilig begivenhet. Da vender torsken endelig hjem til der den selv en gang ble unnfanget, for å føre slekten videre.


Etter fem år i de enorme og næringsrike beiteområdene i Barentshavet i nord har den endelig blitt voksen og sterk nok til å svømme langt. Instinktene fører millioner av torsk til kysten av Norge, hvor de gjennom mange hundre år har hatt sin faste gyteplass.

Det er denne gytemodne torsken som kalles skrei.

Øyriket Lofoten er målet for de fleste, men den kommer først inn ved Havøysund vest i Finnmark, og det er her vi henter den første Skreien. Det er de store og gamle torskene som kommer først til gytefeltet. Ofte er dette hunner, mens det senere er hannene som dominerer. Tett i tett på 50 til 200 meters dyp står hanner og hunner om hverandre og flørter.

Befruktningen og reisen nordover

Hannen er, som menn flest, en jeger på jakt etter en partner. Når han endelig får snøret i bånn starter spillet. Han legger forsiktig hodet mot hunnens hode og de svømmer langsomt bort. Etter hvert svømmer de raskere og voldsommere, buk mot buk. Og vipps, så er mellom 1 - 5 millioner torskeegg blitt befruktet.

De befruktede eggene flyter oppover i havet og stopper ikke før de når øvre vannlag. Så starter reisen til de store beiteområdene i Barentshavet som moren og faren forlot noen uker før. Eggene svever langsomt med kyststrømmen nordover og etter tre uker har de utviklet seg til mikroskopiske små foster eller larver som lever av planktonorganismer som vokser i sjøen på vårparten. Mange av dem overlever ikke reisen, men noen har lykken på sin side. De som lykkes dukker etter hvert ned i dypet og svømmer til beitemarkene i et av verdens rikeste hav i nord. Etter 5 år starter de på nytt reisen mot Lofoten. 

Kvalitetskrav for SKREI-merking

Skreipatruljen fra Norges Råfisklag er ansvarlig for SKREI-merket og passer blant annet på følgende;

  • Hurtig og god utblødning (bløgges levende)
  • Rask nedkjøling og rask levering
  • Pene sløyesnitt og riktig hodekapping
  • Garantert 12 døgns holdbarhet

Skrei kan bestilles i vår netthandel.