Sesongkalender

Bjørkeng gård

Steinar Bjørkeng er produsent på Bjørkeng gård i Bardu i indre Troms. Her produserer de poteter og grovfor. Denne gården ble ryddet først på 1800 tallet av folk som kom flyttende fra nordøst Norge. Steinar tok over eiendommen i 1986 som da andre generasjon. Det var hans far som kjøpte gården i 1978. Jordene består av mye silt og jordsmonnet har mye å si for produksjonen. Mye av arealet her egner seg meget godt til potetproduksjon på grunn av denne typen jord og det naturlige næringsinnholdet.

Produkter som produseres på gården: Fakse , Troll potet , Mandelpotet , Solist potet

Nord