Sesongkalender

Bye gård

Bye gård ligger i Grue kommune i Solør, og her holder bonden Terje Rolsdorph til. Terje overtok gården i 1980 og er tredje generasjon som driver gården, og dyrker både poteter og korn på 450 dekar. Jordsmonnet her består stort sett av siltjord og sandig silt, som egner seg godt til korn- og potetproduksjon.

Produkter som produseres på gården: Små gule poteter , Asterix , Beate

Øst