Sesongkalender

Sve gard

Harald Sve Bjørndal og kona Line produserer mandelpoteter på Sve i fjellbygda Vågå sammen med barna Erik, Johanne, Ola og Thor. De er 13. og 14. generasjon på gården, så her har man lang erfaring med å takle de spesielle klimautfordringene som er i fjellbygdene.

Vanning er svært viktig i dette nedbørfattige området, og er noe som må til om man skal produsere kvalitetsprodukter. Milevis med veier er gravd for å lede vann fra fjellet og ned til gårdene i bygda. Fordelen med det spesielle klimaet, jordarten og dyrkingsteknikken er at det gir poteten en særegen smak.

Produkter som leveres til Kort & Godt: Mandelpotet

Øst