Sesongkalender

Kosli gård

Kosli gård ligger plassert på Fåset i Tynset kommune . Her driver Vidar Westum husdyrhold med sau, i tillegg til at han dyrker poteter på leid jord langs Glomma. Der er jorda, med sin fine blanding av sand og silt, svært godt egnet for mandelpoteter.

Produkter som produseres på gården: Mandelpotet

Øst