Sesongkalender

Otterstad Østre gård

Gården Otterstad Østre ligger i Rygge kommune i Østfold og har spor etter mennesker helt tilbake til steinalderen. Her har det vært seks generasjoner med samme navn, og Jens Petter Otterstad overtok gården i år 2000. Her dyrker han kålrot, poteter og såkorn, samt at han har kyllinger. Jordsmonnet er av variert morenejord og består av alt fra lett sandholdig jord til siltig lettleire.

Produkter som produseres på gården: Kålrot

Øst