Sesongkalender

Landfald gård

Navnet på gården forteller at det har gått leirras her. Det forteller også en historie om jordsmonnet. Landfald gård i Lier er plassert på delvis bakket lende, på leirgrunn cirka 60 meter over havet.

Grethe Bergflødt Sylling og mannen Sigurd overtok gården fra hennes foreldre i 2013. Her har de ca. 90 mål med epletrær, og her dyrker de Lier-epler i det frodige området som gjerne kalles Nordens Provence, Norges spisskammer eller «grønne Lier». Kjært barn har mange navn. Eplejorden her er dyp og rik, og den åpne dalen fungerer omtrent som et naturlig drivhus. Vann hentes fra elva Sogna som renner langs eiendommen. Det finnes historikk om eierne av og driften av gården helt tilbake til 1577. Det har vært fruktproduksjon på stedet i over 100 år og det er fortsatt hovedinntektskilden.

Produkter som leveres til Kort & Godt: Epler , Summerred , Aroma , Gravenstein , Discovery , Åkerø

Landfald gård produserer også: Rød Aroma , Julyred

Øst