Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Blå bær - enda grønnere emballasje!

I fjor lanserte vi en ny type emballasje for blåbærene våre. Vi byttet ut det meste av plasten med papp, som gjorde at vi reduserte klimafotavtrykket til pakningen med nesten 50 %. Nå har vi gjort det samme med de store Cevita-begrene, som gjør at vi får kuttet enda mer plast!

Blå bær - enda grønnere emballasje!

Et helt annet miljøregnskap

Ved å endre emballasjen på det store blåbærbegeret får vi et helt annet miljøregnskap enn tidligere. Ut fra dagens volum kutter vi hele 17 tonn plast på et år, vi reduserer plastmengden per pakning med nesten 95 % og klimafotavtrykket med opp mot 40 %*.

Med de rektangulære eskene utnytter vi plassen bedre og frakter mindre luft. Vi får 5 ekstra esker i hver kasse. Dette gjør at vi får plass til rundt 3500 kg mer bær per frakt og gir oss mulighet til å redusere antall kjøretøy i transport – noe som er veldig positivt.

 

En ny og forbedret eske

Den nye emballasjen er konstruert for optimal ventilasjon og holder bedre på temperaturen enn tidligere. Dette gir en mer stabil temperatur under transport og i butikk, samt hjemme hos deg, som igjen gir en bedre og jevnere kvalitet på blåbærene. Vi er glade for å ta i bruk emballasje som gir mindre matsvinn. Emballasjen er laget av jomfruelig kartong fra nordisk skog, som har sterke fibre og samtidig er lett.

 

Et skritt i riktig retning

Den nye pappemballasjen til Cevita-blåbær reduserer plastavfall og transport. Summen av det hele er et langt lavere klimafotavtrykk. Den nye emballasjen redder kanskje ikke verden, men den er et viktig skritt i riktig retning. Nordmenn handler dagligvare mer enn fire ganger i uken, så når vi gjør forbedringer som dette kan det virkelig monne. Det er derfor vi hele tiden jobber for optimal emballasje til hver enkelt vare, som balanserer både emballasjemengden og emballasjetype med holdbarhet for å unngå matsvinn. Mye gjenstår enda, men disse tiltakene er definitivt en viktig utvikling på veien mot mer klimavennlig emballering og transport.

Hvor får jeg kjøpt blåbær fra Cevita?