Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Betingelser og vilkår

Eat Move Sleep – Drømmedøgn

Åpent for barn bosatt i Norge født 2010 og 2011. Konkurransen starter 28.02.23 og slutter 28.03.23. Premien: Deltakelse for ditt barn og en venn under Eat Move Sleep Drømmedøgn, med overnatting på Ullevaal Stadion 24-25. juni 2023. Maks 1 plass pr person og maksimalt 1 påmelding pr deltagerpar.

Vilkår og betingelser

Ved å delta i konkurransen vil alle deltakere anses å ha akseptert og være bundet av vilkårene og betingelsene. Ta gjerne vare på en kopi for informasjon.
Konkurransen er uten kjøpsplikt. Disse vilkårene beskriver hvordan du kan delta i denne konkurransen.
Du må bekrefte og godta disse vilkårene før du deltar i denne konkurransen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke delta.

Arrangører av konkurransen er: BAMA Gruppen og Norges Fotballforbund
Vilkår for deltagelse i konkurransen:

1.
Konkurransen er kun åpen for innbyggere i Norge. Ansatte og deres nærmeste familiemedlemmer i BAMA, NFF og TDK, kan ikke delta. Kun én påmelding per deltakerpar (barn) er tillatt.

2.
Arrangementet gjennomføres 24.-25. juni 2023. Deltakere må være født i 2010 eller 2011. Deltakere trenger samtykke fra foresatte for å delta i konkurransen, og en voksen kontaktperson må forplikte seg til å reise med deltakerparet. Deltakerparet og foresatt får dekket reise og opphold iht. spesifikasjon under.

3.
Påmelding til konkurransen skjer via www.drommedogn.no

Kampanje-/påmeldingsperiode

4.
Påmeldingen åpner 28.02.23 og stenger kl. 23:59 den 28.03.23

Slik deltar du:

Besøk www.drommedogn.no og fyll inn registreringsskjema på siden.
• Forsikre deg om at du oppfyller kravene om alder, fotballkrets med mer ved utfyllelse av skjema.

5.
Kun gyldige oppføringer i påmeldingsperioden vil bli akseptert. All registreringsinformasjon vil kunne bli gjenstand for verifisering.

6.
Arrangøren forbeholder seg retten til å bekrefte identiteten til deltakeren/vinneren.

7.
Påmeldingen må gjøres av deltakers foresatte. Falske registreringer, flere registreringer eller registreringer via kontoer opprettet ved hjelp av metoder som datamakroer, et skript eller bruk av automatiserte enheter eller prosesser er ikke tillatt.

8.
Vinnere samtykker i å delta i rimelig publisitet ved tildeling av premier innenfor rammen av denne konkurransen uten ytterligere kompensasjon.

9.
Arrangøren forbeholder seg retten til å justere innholdet i programmet for arrangementet frem til arrangementsstart.
Premier mv.

10.
1 vinnerpar, bestående av 2 vinnere født 2010-2011 vil tildeles plass som en del av arrangementet.
Det blir valgt ut til sammen 50 vinnere, som hver får ta med seg en venn (også født i 2010/2011) og en foresatt.
Arrangementet vil bestå av fotballaktiviteter, overnatting i telt på Ullevaal Stadion (dersom været tillater det), bespisning, samt øvrige aktiviteter som vil defineres nærmere arrangementsstart.
Vinnere vil motta en bekreftelse per epost, samt fortløpende informasjon frem til arrangementsstart.

11.
For vinnere tilhørende følgende fotballkretser vil arrangør dekke flybillett og overnatting for deltakerpar og 1 foresatt:
Finnmark – Hordaland – Hålogaland – Nordland – Nordmøre og Romsdal – Rogaland – Sogn og Fjordane – Sunnmøre – Troms - Trøndelag
· Arrangør velger billett-type
· Arrangør dekker kun flybillett, ikke reise til/fra flyplass
· Arrangør velger flytider for innreise og utreise
· Billetten inkluderer kun mulighet for å sende 1 kolli bagasje
· Gjelder kun norske flyplasser med vanlig rutetrafikk
· Overnatting vil skje på Thon Hotell Ullevaal Stadion – Sognsveien 77C, 0855 Oslo, eller Thon Hotel Storo, Vitaminveien 4, 0485 Oslo. Den foresatte kan ikke selv velge hotell.
· Overnatting inkluderer frokost, øvrige måltider må foresatt bekoste selv.
· Arrangøren tar intet ansvar for kostnader som påløper deltakeren utover det nevnte
· Skulle noe oppstå, slik at reisen ikke kan gå som planlagt, har arrangør ikke noe ansvar utover det som er lovet i punktene over

12.
Premiene er personlige og kan ikke refunderes. De kan ikke selges, auksjoneres eller annonseres for salg, verken online, i aviser eller andre steder. Enhver person som bryter dette, vil bli diskvalifisert fra å delta. Ingen alternativ premie vil være tilgjengelig helt eller delvis. Arrangør forbeholder seg retten til å kunne kansellere ved Force Majeure.

Vinnervalg og melding

13.
• Vinnere trekkes ut blant alle påmeldte deltagerpar.
• Det vil tilstrebes å ha med vinnere fra alle landets fotballkretser.
• Det vil tilstrebes å sikre en jevn kjønnsfordeling.
• Vinnerne vil bli varslet og har deretter 7 dager på å bekrefte at plassen ønskes.
• Påmelding er bindende.
• Arrangøren vil gjøre rimelige anstrengelser for å kontakte vinnerne. Vinnerne vil bli kontaktet på e-post. Unøyaktig informasjon kan føre til at premien går tapt. Hvis en vinner ikke har svart på henvendelsen etter 7 dager, eller hvis en vinner ikke er kvalifisert, eller har opptrådt i strid med disse vilkårene eller ikke kan ta premien av andre grunner. Arrangøren forbeholder seg retten til å gi premien til en annen vinner dersom plassen ikke er bekreftet innen tidsfristen.

Generell informasjon

14.
Ved å delta i denne konkurransen godtar deltakeren disse vilkårene og betingelsene, inkludert eventuelle ytterligere beslutninger som arrangørene kan ta for å sikre en jevn gjennomføring av denne konkurransen. Arrangøren har rett til å tilpasse mekanikken i konkurransen.

15.

Personopplysningene som samles inn ved søknadsskjema, administreres og kontrolleres av BAMA Gruppen og NFF i samsvar med personvernloven. Arrangøren, dennes agenter og premiepartnere vil kun bruke personlig informasjon fra deltakerne i denne konkurransen med det formål å administrere denne konkurransen, med mindre det er innhentet samtykke til å bruke slik informasjon til andre formål. Ved å delta i konkurransen godtas bruken av personlige data som beskrevet her. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.
Deltakeren har rett til innsyn i sine data og kan om nødvendig be om at de blir rettet eller slettet ved å skrive til .

16.

Ved omstendigheter utenfor arrangørens kontroll, hvor svindel, misbruk og/eller en feil (menneske eller datamaskin) påvirker eller kan påvirke den riktige gjennomføringen av denne konkurransen eller tildelingen av premier, forbeholder arrangøren seg til enhver tid retten til å kansellere eller endre konkurransen, men vil alltid prøve å unngå unødig belastning på deltakerne.
Arrangøren forbeholder seg retten til å verifisere alle bidrag og vinnere, samt å nekte å dele ut en premie / trekke tilbake premie og/eller nekte videre deltakelse i konkurransen der det er rimelig grunn til å tro at det har vært brudd på vilkårene og forhold eller funnet å manipulere deltakelsesprosessen eller opptre på noen måte som forstyrrer konkurransen.

Arrangørens avgjørelse er endelig.

17.

Ansvarsbegrensninger: I den grad loven tillater det, er verken BAMA eller NFF ansvarlige for:

a. Kommunikasjonslinjefeil, uansett grunn, med hensyn til utstyr, systemer, nettverk, linjer, satellitter, servere, datamaskiner eller leverandører som brukes i alle aspekter av denne konkurransen.

b. Skade på deltakernes eller en annen persons elektroniske utstyr (pc, mobil, nettbrett ol) som kan være relatert til eller som følge av ethvert forsøk på å delta i konkurransen.

c. Ulykker, forsinkede leveranser, kostnader og enhver skade, uavhengig av deres natur eller årsak, som følge av deltakelse i denne konkurransen, tildeling av premien, mottak eller bruk av premien i noen form.

d. Eventuelle tilleggsutgifter og/eller overnattings- eller transportkostnader som vinnerne kan pådra seg som følge av å delta i konkurransen, må dekkes selv. Ethvert tilfelle av force majeure som hindrer vinnerne i å dra nytte av premien, det være seg transport, gjennomføringen av arrangementet eller andre arrangementer; Kansellering eller endring av datoene eller stedet eller tilleggsforholdene knyttet til premien eller begivenheten som utgjør premien ved en avgjørelse utenfor BAMA Gruppen og Norges Fotballforbunds kontroll, enten ved avgjørelse fra arrangørene av premien, fra myndighetene eller fra vinneren selv; Vinnerens unnlatelse av å få tillatelse fra et arrangementssted eller arrangøren eller myndighetene til å gå inn i lokalet eller innenfor et arrangementslokale, eller ikke har med seg noe annet offisielt dokument som er nødvendig for å bruke premien, eller dette dokumentet er ikke gyldig; Vinneren og/eller personen som følger vinneren er ansvarlig for skader forårsaket av ham eller henne selv, på tredjeparter eller på infrastrukturen til et arrangementssted.
Denne klausulen gjelder ikke ved alvorlig eller forsettlig feil fra arrangørenes eller deres representanters side.

18.

Hvis noen av disse klausulene blir funnet å være ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves, skal de slettes fra disse vilkårene og betingelsene.

19.

Disse vilkårene er underlagt norsk lov. De lokale domstolene vil ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med denne konkurransen.

20.

NFF og BAMA forbeholder seg retten til å endre eller avlyse arrangementet, om det skulle være nødvendig. Ved eventuelle uenigheter vil NFF og BAMAs avgjørelser være endelige.