Bama

Salmonella påvist i «eksotisk miks»

Analyser foretatt av Mattilsynet, viser salmonellasmitte i «Eksotisk miks».

Publisert

Onsdag 6. mars trakk BAMA «Eksotisk miks» fra markedet på bakgrunn av Mattilsynets mistanke om at produktet kan være mulig årsak til utbruddet av Salmonella. Mistanken er nå bekreftet.

– Vi ser svært alvorlig på dette. Forbrukerne skal være trygge på at vi gjør alt vi kan for å komme til bunns i hva som har skjedd slik at det ikke skjer igjen, sier BAMAs kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen.

BAMA har fått analysert andre partier av «Eksotisk miks», og salmonella er ikke funnet i produktene.

– Vi kan derfor avgrense dette til å handle om ett parti «Eksotisk miks» som ble produsert 18. oktober. Vi er i gang med videre undersøkelser for å forsøke å avdekke hva som har skjedd, i tett dialog med leverandøren, sier Gulbrandsen.

Det aktuelle partiet har vært i salg siden 15. november i NorgesGruppens kjeder over hele landet; Spar, Meny, Jacobs, Joker, Kiwi, og Meny, samt i Bunnpris.

BAMA ber forbrukere som fortsatt har «Eksotisk miks» i skapet hjemme om å kaste det, eller levere tilbake til butikken.

Pressekontakt:
Pia Gulbrandsen 
415 16 661
pia.gulbrandsen@bama.no

Forbrukerkontakt:
Ole-Kristian Viken
909 37 043
ole-kristian.viken@bama.no
Skjema for forbrukerhenvendelser