Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Personvern og informasjonskapsler

Spørsmål om hvordan BAMA behandler personopplysninger og andre henvendelser knyttet til personvern kan sendes til

Denne personvernerklæringen gjelder bama.no samt våre undersider for merkevarene Alltid en anledning, BAMA Økologisk, Bendit, Cevita, Ferdig Preppa, Gartner, Grønn og Frisk, Season og Smak.

Personvernerklæringen gir også informasjon om annen behandling av personopplysninger som vi gjør i BAMA når du er i kontakt med oss.

BAMA Gruppen AS er behandlingsansvarlig for bama.no, samt de fleste av aktivitetene beskrevet nedenfor. I noen tilfeller vil våre datterselskaper være behandlingsansvarlige, f.eks. når du besøker våre undersider.

Besøk på hjemmesidene

Når du besøker våre hjemmesider, vil vi samle inn noe informasjon om besøket ditt gjennom informasjonskapsler. Mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler finner du ved å trykke på «cookien» nede i høyre hjørne på Bamas nettsider.

Forbrukertjenester

Når du er i kontakt med oss gjennom våre forbrukertjenester samler vi inn og lagrer nødvendig informasjon for å kunne svare på og håndtere din henvendelse. Vi vil som hovedregel kun behandle personopplysningene internt i BAMA og ikke utlevere disse til andre.

BAMA bruker imidlertid databehandlere til levering av nettsidene og skjematjenestene. Disse er underlagt egne databehandleravtaler for å sikre at personopplysningene behandles på en god og sikker måte.

Nedenfor er en oversikt over hvordan vi behandler personopplysninger i våre forbrukertjenester:

Formål Personopplysninger vi behandler Rettslig grunnlag for behandlingen. Lagringsperiode
Forbruker- kontakt Kontaktinformasjon, andre opplysninger du legger inn ifbm henvendelsen. GDPR art. 6 (1)(a) Samtykke. Merk at du når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke. 6 måneder.
Bankkontonummer dersom henvendelsen gjelder en refusjon. GDPR art. 6 (1)(c) Lovpålagte plikter (regnskapsopplysninger). Bankkontonummer og finansiell informasjon lagres iht. bokføringsreglene (5 år).
Spør om helse og ernæring Kontaktinformasjon, opplysninger du legger frem i henvendelse. GDPR art. 6 (1)(a) Samtykke. Merk at du når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke. Slettes umiddelbart etter at din henvendelse er besvart.

Idrettsfrukt

(skjema for innsendelse av refusjon)

Kontaktinformasjon, medlemsnummer, kjøp, tilhørighet/formål. GDPR art. 6 (1)(f) BAMA har en berettiget interesse i å sjekke at refusjonen går til klubber som er medlemmer av Norges Idrettsforbund. Henvendelsen slettes etter 6 måneder.
Bankkontonummer. GDPR art. 6 (1)(c) Lovpålagte plikter (regnskapsopplysninger). Bankkontonummer og finansiell informasjon lagres iht. bokføringsreglene (5 år).

 

Arrangementer. Bilder og video.

BAMA gjennomfører flere breddearrangementer. I forbindelse med gjennomføringen av disse trenger vi bl.a. dine kontaktopplysninger for å gi deg nødvendig informasjon.

På noen av disse arrangementet blir det tatt bilder og video. BAMA vil be om samtykke før videoer og bilder publiseres. Ved noen store, offentlige arrangementet, kan det bli publisert bilder og video uten slikt samtykke.

Når vi ber om samtykke, vil behandlingsgrunnlaget være GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke, men merk at allerede publiserte trykksaker, kampanjer eller reportasjer kan være vanskelig å trekke tilbake eller fjerne helt. Ved arrangementer hvor det ikke bes om samtykke, er behandlingsgrunnlaget GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f – berettiget interesse. BAMA har i disse tilfellene en berettiget interesse i å viser frem aktivitetene for andre.

Sosiale medier

BAMA har flere kanaler i sosiale medier. For å besøke våre kanaler kreves det i mange tilfeller at du har en brukerkonto i de sosiale mediene. Både ved å opprette brukerkonto, eller ved å besøke våre kanaler uten brukerkonto, godtar du vilkårene til operatørene av de sosiale mediene og samtykker til deres behandling av sosiale medier.

Når du bruker sosiale medier og besøker våre kanaler, behandles personopplysninger om deg og besøket ditt i henhold til leverandørenes brukervilkår, inkludert leverandørenes behandling av personopplysninger for sine egne formål. BAMA vil ha tilgang til oversikter og statistikk om innlegg og besøk på våre kanaler.

Dersom du legger ut en forespørsel til BAMA på våre sosiale medier, vil BAMA kunne håndtere og besvare forespørselen i våre systemer. Vi vil da følge samme prosess som ved «Forbrukerhenvendelser» beskrevet i tabellen over.

Når du deltar i en konkurranse på sosiale medier, vil vi i ettertid kunne kontakte deg for å samle inn nødvendig informasjon for å sende premier. Denne informasjonen utleveres også til transportør.

Dine rettigheter

Hvis BAMA behandler personopplysninger om deg, har du, med visse unntak, rett til:

  • å få bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og – hvis det er tilfellet, innsyn i egne opplysninger og informasjon om behandlingen,
  • å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg,
  • på nærmere angitte vilkår i loven kan du be om at behandlingen begrenses eller protestere mot behandlingen,
  • å få opplysninger om deg slettet hvis lovens vilkår er oppfylt,
  • å be om at opplysningene vi har om deg overføres til en annen behandlingsansvarlig der behandlingen er basert på ditt samtykke,
  • hvis behandlingen er basert på samtykke, når som helst trekke samtykket tilbake,
  • rett til å klage til Datatilsynet, se datatilsynet.no