Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Etiske retningslinjer

I BAMA arbeider vi etter etiske retningslinjer. Her kan du lese mer om dem.

Etiske retningslinjer

Vi driver virksomheten på en ansvarlig og transparent måte i dialog med 
samarbeidspartnerne våre, og legger vekt på ærlighet og gjensidig respekt i alle relasjoner. Etterlevelse av lover og regler så vel som god forretningsskikk, er noe vi er svært opptatt av. Samlet omtales dette ofte som “compliance”. 

Etiske retningslinjer for ansatte

Alle som jobber i BAMA, skal følge våre Etiske retningslinjer (på engelsk: Code of Conduct). Sammen med visjonen og verdiene våre gir de Etiske retningslinjene oss tydelige rammer, noe som gjør det enklere å ta riktige beslutninger og opptre enhetlig som organisasjon.  

Bamas Etiske retningslinjer for ansatte.pdf

Bama’s Code of Conduct for employees.pdf

Etiske retningslinjer for leverandører av varer og tjenester

BAMA ser på samarbeid som en forutsetning for ansvarlig forretningspraksis, og avgjørende for å kunne nå FNs bærekraftsmål. Vi har også etiske retningslinjer for leverandører, som alle som leverer til oss forplikter seg til å følge. Dette arbeidet følges opp gjennom revisjoner og leverandørdialoger. 

Les mer: Etiske retningslinjer for leverandører