Bama

Fra jord til bord

Varestrømmen er selve livsnerven i BAMA.

Hvert år håndteres over 500 000 tonn ferske produkter fra 1400 produsenter gjennom våre terminaler og ut til 17 000 kunder i Norge. Enkelte av produktene er kortreiste, andre kommer fra den andre siden av kloden. Dette er BAMAs virksomhet i et nøtteskall.

BAMA har en sterk forankring i norsk produksjon og et mangeårig samarbeid med Gartnerhallen. Etterspørselen etter kortreiste norske produkter stiger, og ambisjonene er å øke denne andelen av vårt totale volum.

Gjennom mange år har BAMA bygget opp spesialkompetanse på innkjøp og logistikk, og vi legger stor vekt på å skape og vedlikeholde gode relasjoner til nye og eksisterende produsenter. Dette gir gjensidig forutsigbarhet, og er viktigere enn noensinne i en verden med stadig mer ustabil varetilgang.