Bama

BAMAs bærekraftstrategi: En ansvarlig grønn vekst

Verdens befolkning øker, og det er behov for mere mat. Som et av verdens største selskaper innenfor fersk frukt og grønt, jobber vi for å sikre bærekraftig matproduksjon og verdiskaping der vi opererer. Dette er vårt bidrag for å utrydde sult, som er bærekraftsmål nummer 2.

Verden trenger mere sunn mat. Det er et stort samsvar mellom det å spise sunt og det å spise mer bærekraftig: Et slikt kosthold kjennetegnes av et høyt inntak av frukter, grønnsaker, bær, grove kornprodukter og fisk, og et lavt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt. Vi vil bidra til god helse, som er bærekraftsmål nummer 3.

Vi skal fortsette arbeidet for en ansvarlig grønn vekst gjennom dialog og samarbeid i hele verdikjeden. Her setter vi oss ambisiøse mål, slik at vi tilbyr de mest bærekraftige produktene. For oss innebærer det at produktene vi leverer skal være produsert og håndtert på en slik måte at det ytre miljøet ikke forringes. Vi vil bidra til å opprettholde liv på land, som er bærekraftsmål nummer 15.

Det er også avgjørende at ansattes rettigheter ivaretas, og at produktene er ferske og sunne, i tråd med kundenes forventninger. Vårt samarbeid skal gjøre at produksjonen kan opprettholdes for framtidige generasjoner. Vi jobber for anstendig arbeid og økonomisk vekst, som er bærekraftsmål nummer 8.

Vi vil være en drivkraft i Norge for det grønne skifte. Det innebærer en omstilling fra en økonomi og verdiskaping basert på fossile ressurser, til en bioøkonomisk verdiskaping basert på fornybare, biologiske ressurser. Det kan vi lykkes med gjennom en bærekraftig økonomisk vekst og økt forbruk av frukt og grønt.