Bama

En drivkraft for det grønne skiftet

BAMA arbeider hele tiden for å bli mer bærekraftig, og nå hever vi ambisjonsnivået. Vi skal være en drivkraft og en foregangsbedrift for bærekraftig utvikling og det grønne skiftet. BAMAs bærekraftstrategi skal være en bærebjelke i alle våre strategier.

Den nye bærekraftstrategien som ble vedtatt i 2018 kombinerer, supplerer og erstatter BAMAs strategier for samfunnsansvar og miljø. Sammen med opprettelsen av en egen avdeling for bærekraft og innovasjon, viser det viktigheten av bærekraftarbeidet i fremtiden.

Jordens befolkning øker stadig, og parallelt øker behovet for mer mat. Et sunt kosthold innebærer høyt inntak av frukter, grønnsaker, bær, grove kornprodukter og fisk. Å spise sunt er veldig ofte det samme som å spise bærekraftig. Det gir BAMA et naturlig utgangspunkt for å ta en ledende rolle i utviklingen av etbærekraftig kosthold i Norge.

Vårt løfte til samfunnet

Vårt løfte er: «Vi skal tilby de mest bærekraftige produktene». Det hviler på fire pilarer: ansvarlig grønn vekst, god produktkvalitet, overgang til sirkulærøkonomi og bruk av fornybare ressurser.

Ansvarlig grønn vekst til beste for produsenter, ansatte, lokalsamfunn, kunder og miljøet er grunnleggende for bærekraftstrategien: Vi er en stor aktør, ikke bare i Norge men i mange lokalsamfunn i ulike deler av verden. Vårt globale ansvar er å sørge for at våre produkter er produsert under miljømessig og etisk forsvarlige forhold, og bidra til et arbeidsliv der det er plass til alle Det handler om å drive en aktivitet som ikke ødelegger for dem som kommer etter oss. Vi skal levere god produktkvalitet og sunn, fersk og smakfull mat. Alle våre kunder, og forbrukere skal kunne stole på at våre produkter er trygge. Frukt og grønt er noe av den sunneste og mest miljøriktige maten som finnes, og forbruket øker når vi skaper gode og trygge smaksopplevelser.

Det grønne skiftet

BAMA bidrar aktivt i overgangen til sirkulærøkonomi. Det innebærer at ressursene ikke går til spille, men gjenbrukes til nye produkter, og å velge riktige ressurser og bruke dem effektivt. For å realisere dette jobber vi for samarbeid gjennom hele verdikjeden, fordi det som er avfall for noen er en ressurs for andre.

Vi arbeider for å erstatte fossile ressurser med fornybare. For selv om BAMAs produkter i seg selv er fornybare, brukes det fremdeles fossile ressurser i pakking, emballasje, transport og foredling. Derfor jobber vi for å få ned utslippene ved å stille strenge krav når vi kjøper transporttjenester, å øke frakt på båt og tog, øke fyllingsgraden i hver transport og utvikle nye emballasjeløsninger.

Å ta ansvar innebærer full åpenhet om produktene vi tilbyr, gjennom hele verdikjeden og i samarbeid med leverandører og kunder. Det må til når vi skal oppfylle vårt løfte om å tilby de mest bærekraftige produktene og for å leve opp til vårt ansvar for å øke forbruket av frukt og grønt – og gjøre Norge sunnere.