Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bærekraft

Vi vil være en drivkraft for det grønne skiftet i Norge.

Bærekraft

Verdens befolkning øker, og det er behov for mer mat. Som et av verdens største selskaper innenfor fersk frukt og grønt, jobber vi for å sikre bærekraftig matproduksjon og verdiskaping der vi handler.

Det grønne skiftet innebærer en omstilling fra en økonomi og verdiskaping basert på fossile ressurser (kull, olje og gass), til en verdiskaping basert på fornybare, biologiske ressurser som frukt og grønt. Det kan vi lykkes med gjennom en bærekraftig, økonomisk vekst og økt forbruk av frukt og grønt.