Bama

En drivkraft for det grønne skiftet

BAMA arbeider kontinuerlig for å bli mer bærekraftig, og nå hever vi ambisjonsnivået. Vi skal være en drivkraft og en foregangsbedrift for bærekraftig utvikling og det grønne skiftet. BAMAs bærekraftstrategi er bærebjelken i alle våre strategier.


Den nye bærekraftstrategien som ble vedtatt i 2018 kombinerer, supplerer og erstatter BAMAs strategier for samfunnsansvar og miljø. Sammen med opprettelsen av en egen avdeling for bærekraft og innovasjon, viser det viktigheten av fremtidens bærekraftarbeid. 

Jordens befolkning øker stadig, og parallelt øker behovet for mer mat. Et sunt kosthold innebærer høyt inntak av frukt, grønnsaker, bær, grove kornprodukter og fisk. Det å spise sunt kan ofte sidestilles med å spise bærekraftig. Det er derfor naturlig at BAMA tar en ledende rolle i utviklingen av bærekraftige kosthold i Norge.

Vårt løfte til samfunnet

«Vi skal tilby de mest bærekraftige produktene». Løftet hviler på fire pilarer: Ansvarlig grønn vekst, god produktkvalitet, overgang til sirkulærøkonomi og bruk av fornybare ressurser.

Ansvarlig grønn vekst betyr det beste for produsenter, ansatte, lokalsamfunn, kunder og miljøet er grunnleggende for bærekraftstrategien. Vi er en stor aktør både i Norge og utlandet. Arbeidet vårt drives i mange lokalsamfunn verden over. Vi har derfor et globalt ansvar for å sørge for at våre produkter er produsert under miljømessig og etisk forsvarlige forhold. I tillegg skal vi bidra til et arbeidsliv med plass til alle. Det handler om å drive aktiviteter som ikke ødelegger for dem som kommer etter oss. Vi skal levere god produktkvalitet og sunn, fersk og smakfull mat. Alle våre kunder og forbrukere skal kunne stole på at våre produkter er trygge. Frukt og grønt er noe av den sunneste og mest miljøriktige maten som finnes, og forbruket øker når vi skaper gode og trygge smaksopplevelser.

Det grønne skiftet

BAMA bidrar aktivt i overgangen til sirkulærøkonomi. Det innebærer at ressursene ikke går til spille, men i stedet gjenbrukes til nye produkter. For å realisere det, søker vi samarbeid gjennom hele verdikjeden. Avfall for noen, er ressurser for andre.

Vi arbeider for å erstatte fossile ressurser med fornybare. Selv om BAMAs produkter i seg selv er fornybare, brukes det fremdeles fossile ressurser i pakking, emballasje, transport og foredling. Derfor jobber vi med å få ned utslippene ved å stille strenge krav til transporttjenester, øke frakten med båt og tog, øke fyllingsgraden og utvikle nye emballasjeløsninger.

Å ta ansvar innebærer full åpenhet om produktene vi tilbyr gjennom hele verdikjeden, i samarbeid med både leverandører og kunder. Det er nødvendig når vi skal oppfylle løftet om å tilby de mest bærekraftige produktene og leve opp til ansvaret om å øke forbruket av frukt og grønt, og dermed gjøre Norge sunnere.

BAMAs bærekraftstrategi:

Bærekraftstrategien består av 23 mål som skal nås innen 2023, dersom noe annet ikke er angitt. På flere områder må dagens status kartlegges før vi kan konkretisere. Bærekraftstrategien fastsettes derfor gjennom flere retningslinjer, strategier og handlingsplaner.