Bama

Global og lokal

BAMA handler over hele verden til kunder i Norge.

BAMAs virksomhet er strukturert i seks forretningsområder: Dagligvare, Storkjøkken, Industri, Servicehandel, Blomster og en internasjonal virksomhet. Disse områdene er igjen organisert i flere aksjeselskaper. I tillegg kommer sentrale støtte- og servicefunksjoner innenfor IT, økonomi, personal, markedsføring og informasjon.

Innkjøps- og logistikkvirksomheten, samt alle sentrale staber ligger også i morselskapet.