Bama

Vi sponser sunnhet

Frukt, grønt og fysisk aktivitet er en knallsterk kombinasjon.

Gode spisevaner etableres tidlig, og derfor er det naturlig for oss i BAMA å sponse idrettsarrangementer for barn og unge. Norsk idrett engasjerer over to millioner nordmenn og er en viktig arena til å informere og påvirke på tvers av sosiale lag.

Gjennom avtaler med Norges Fotballforbund  Norges Skiskytterforbund, og Norges Skiforbund har vi flere år fokusert på rekrutteringsprosjekter, og i løpet av de siste 10 årene har det blitt arrangert mer enn 500 Bendit-Cuper og Festivaler. Til sammen har over 490.000 deltagere fra 62.000 idrettslag deltatt, og salg av sunne produkter på arrangementene har bidratt med over 70 millioner i inntekt til klubbene.  

Vi gir dessuten alle idrettslag rabatt på innkjøp av frukt og grønt. Vårt mål er å gjøre frukt, grønt, smoothies og juice enda mer tilgjengelig på idrettsarenaen, slik at både deltakere, foreldre og publikum kan få et sunt alternativ til det tradisjonelle kiosktilbudet.

Kom i gang med idrettsfrukt