Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Nasjonal dugnad for å sikre norsk matforsyning

BAMA og Gartnerhallen kan forsikre om at vi i dag har god tilgang på frukt, grønnsaker, bær og poteter i Norge. Samtidig må norske myndigheter planlegge og legge til rette for at årets avlinger ikke blir høstet av utenlandske sesongarbeidere, men nordmenn.

Nasjonal dugnad for å sikre norsk matforsyning

– På lik linje med de øvrige, nasjonale mat- og dagligvareaktørene kan vi i BAMA forsikre om at vi har god tilgang på varer, og at disse kommer fram til butikkene på vanlig måte. Vi er imidlertid nødt til å ta grep for at dette skal fortsette også i resten av 2020. Om kort tid ville normalt de første sesongarbeiderne bidratt med planting, såing og setting av grønnsaker og poteter. Senere skal sesongarbeidere utgjøre hovedarbeidsstyrken i innhøsting på norske jorder. Norske myndigheter må i år ta høyde for at dette må gjøres av nordmenn, sier Rune Flaen, administrerende direktør i BAMA.

Norske bønder er helt avhengige av arbeidskraft på gårdene. Som betydelige aktører i norsk dagligvarebransje vil BAMA og Gartnerhallen derfor ta til orde for en nasjonal dugnad for å sikre norsk matforsyning.

– Koronasituasjonen gjør at mange utenlandske sesongarbeidere nå blir nektet utreise fra hjemlandet sitt, som et tiltak for å begrense global smitte. Det er usikkert hvor lenge situasjonen vil vare. Forberedelser til sesongen er i gang flere steder, og innhøstingen av tomater og agurk i drivhus har nå startet opp. Behovet for sesongarbeidskraft vil øke uke for uke etter hvert som aktiviteten i grøntnæringen stiger framover. Situasjonen kan skape et prekært behov for arbeidskraft, sier administrerende direktør i Gartnerhallen Elisabeth Morthen, som organiserer over 1000 norske frukt- og grøntprodusenter.

– Norsk næringsliv står overfor en svært krevende situasjon, og mange bedrifter har allerede varslet omfattende permitteringer. Vi må dessverre forvente at mange arbeidstakere vil stå helt eller delvis uten jobb i løpet av kort tid. Vi kommer derfor med en sterk oppfordring til Regjeringen om å legge til rette for at ledige studenter og permitterte kan benyttes i norsk matproduksjon i vår, sommer og høst, sier Morthen.

Bøndene driver gårdene sine som egne virksomheter, og er arbeidsgivere for sesongarbeiderne. Flaen og Morthen er tydelige på at bøndene nå trenger hjelp.

– Vi har et veldig godt samarbeid med norske produsenter av frukt og grønt, som er blant de fremste i verden på matkvalitet og arbeidsvilkår. BAMA er blant deres største kunder og har et ansvar for å sikre norsk matforsyning. I situasjonen som er oppstått må vi stå sammen og være kreative for å finne de gode løsningene. Vi mener en nasjonal matdugnad både vil sikre norsk matforsyning, og bidra til sysselsetting i en krevende periode, sier Flaen.

Fakta:

  • BAMA Gruppen AS er et av Norges eldste handelsselskaper, og den ledende aktøren i Norge på frukt og grønt. Selskapet har i dag et nettverk med nær 1400 produsenter i over 80 land, og håndterer årlig store volumer med fersk frukt, grønnsaker, bær, poteter, drikke og blomster.
  • Gartnerhallen SA er Norges største aktør innen produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet, og eies per i dag av 1030 frukt- og grøntprodusenter.
  • I dag er 34 prosent av varestrømmen norsk produksjon, med et totalvolum på 140 000 tonn frukt og grønt. I norsk sesong (mai til oktober) er ca. 70 prosent av varestrømmen norske produkter.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Pia Gulbrandsen
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
415 16 661 /

Elisabeth Morthen
Adm. Dir. Gartnerhallen
934 18 160

Kontaktpersoner