Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Satser på mer norsk veksthusproduksjon

Forskningsrådet har innvilget søknad fra BAMA til et prosjekt som kan bidra til å øke produksjonen og verdiskapingen i veksthusnæringen.

Satser på mer norsk veksthusproduksjon

Den overordnede ideen er å skape verdivekst med mål om økt norsk produksjon og økt forbruk av blant annet agurker og tomater på en stadig mer bærekraftig måte.

– Til tross for uro og bekymring for høye energipriser, har BAMA stor tro på at denne delen av frukt- og grøntnæringen utgjør en viktig del av potensialet for økt norsk produksjon av våre varer. Vi ønsker derfor å bidra til å gjøre norsk veksthusproduksjon konkurransedyktig mot import. Dette gjør vi gjennom å utvikle enda mer bærekraftig produksjon med god kvalitet, sier Alvhild Hedstein, konserndirektør for bærekraft og innovasjon i BAMA Gruppen.

Prosjektet ønsker blant annet å forbedre utnyttelsen av det naturlige lyset og bruken av LED-teknologi i næringen.

– Nye og bedre løsninger kan gjøre produksjonen mer miljøriktig og redusere klimagassutslipp ved blant annet samkjøring med naturlig lys. Smart styring og bruk av LED-lamper med tilpasset klimaregulering vil øke tilgjengelighet av veksthusprodukter samt redusere energiforbruk og CO2-utslipp per produkt, sier Alvhild.

Sentralt i prosjektet står også uttesting av nye sorter tomater som skal treffe de norske forbrukerpreferansene. Disse sortene, sammen med alle de andre tomatsortene som dyrkes av Gartnerhallens produsenter, skal være med i uttestingen av et nytt system for smakstesting opp mot forbruker. Verktøyet skal settes opp på en digital plattform.

– Som en del av EUs Farm to fork-strategi utvikles metodikk for livsløpsanalyse for å se på miljøfotavtrykket til matprodukter. Prosjektet vil utvikle dette til å fungere under nordiske forhold. Dette vil danne grunnlaget for et digitalt verktøy for strategiske miljøanalyser av ulike produksjonsmetoder for norske veksthus sammenliknet med importprodukter, sier hun.

Tverrfaglig samarbeid mellom de tre forskningsmiljøene NORSUS, Sintef og NIBIO, i samarbeid med BAMA, Yara, Gartnerhallens produsenter og Gartnerhallen vil sikre forskning med høy kvalitet og relevans samt implementering av innovasjonene i næringen.

Les mer om tildelingen på Forskningsrådets sider