Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Slik produseres BAMA-bananer   

Bananer kan ikke dyrkes i et norsk klima, og importeres derfor fra tropiske strøk.   

Slik produseres BAMA-bananer   

Bananer reiser til Europa i store skip, fra 90 ulike farmer i Costa Rica, Ecuador, Panama og Den dominikanske republikk. Frukten lastes over til feederbåter i Europa, før den fraktes videre til Norge, og til bananmodneriet vårt. Der blir de i en uke, for å våkne til liv og få perfekt gulfarge. Deretter sender vi dem til en butikk nær deg. Nesten hele reisen skjer via sjøveien, med miljøvennlige skip - som tilfredsstiller dagens utslippskrav.    
  
Med andre ord har bananene våre reist langt, og vokst opp et helt annet sted enn de blir spist.  

Slik blir bananer  til 

Det tar ni måneder å dyrke fram en bananplante, fra den plantes og til man høster fruktene. I tillegg til tid, trenger man også mye godt håndarbeid og omsorg for å få gode bananer.   
  
For oss i BAMA er det veldig viktig at alle som bidrar i bananproduksjonen jobber under ansvarlige forhold. Derfor må BAMAs leverandører skrive under en avtale om etiske retningslinjer og bærekraft. Den sikrer at arbeiderne, samfunnet og miljøet tas vare på, gjennom en ansvarlig forretningspraksis.   
  
Avtalen kan dere lese om her! 
  
I tillegg til BAMAs egne etiske regler, må leverandørene våre følge alle aktuelle nasjonale og internasjonale lover og standarder. Dersom de nasjonale lovene er mindre strenge enn våre, er det våre regler som gjelder. Slik konfronterer vi også samfunnets etablerte politikk, noe som kan bidra til en positiv endring.  

Vi følger tett opp  

BAMA er sterkt engasjert i arbeidet med å sikre bærekraftig produksjon og gode arbeidsforhold. Derfor besøker vi jevnlig leverandørene våre. På den måten får vi et skikkelig forhold til produsentene, og muligheten til å sjekke at alt står bra til.  
  
Dersom en farm har avvik, og ikke følger reglene våre, får de en sjanse til å forbedre seg. Klarer de ikke det, avsluttes samarbeidet. Har en farm avvik før samarbeidet vårt starter, forsøker vi å hjelpe dem med å bli bedre - og nå våre krav. Slik gir vi mange bananarbeidere en bedre framtid.   

Utfordringer i bananproduksjonen 

De siste 50 årene har det skjedd store forbedringer i bananproduksjonen. Vi er på rett vei, både med tanke på bærekraft og etikk. Likevel er det fortsatt mye som gjenstår, og vi jobber hele tiden for bedring.   
  
Vi vil bidra til anstendig lønn, gode leveforhold, etisk handel og bærekraftig produksjon.   
  
I 2009 tok BAMA og mange frivillige organisasjoner initiativ til å starte «The World Banana Forum». Målet var å lage en felles arena for alle arbeidere, produsenter, importører, butikker, organisasjoner og frivillige, der bananproduksjonens forbedringspotensial kunne stå i fokus. I dag har «The World Banana Forum» møter tre til fire ganger i året, og det har blant annet bidratt til at bananarbeidernes lønninger har blitt bedre.   

Vi gir oss ikke 

Bananproduksjonene gir veldig mange mennesker et levebrød. Målet vårt er å gjøre alle stegene i bananenes reise til Norge så bra som mulig.