Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Mistanke om salmonella

Enkelte partier agurk fra en spansk leverandør, er ifølge Mattilsynet en mistenkt smittekilde. Analyser av agurkprøver har imidlertid ikke påvist tilstedeværelse av Salmonella.

Mistanke om salmonella

De aktuelle partiene ble distribuert til handelen fra slutten av oktober til midten av november, og er ikke lenger i markedet. Det siste meldte sykdomstilfellet kom 2. desember, og utbruddet er sannsynligvis over.

BAMA er opptatt av at maten vi selger er helsemessig trygg og av riktig kvalitet. Derfor tar vi søkelys på våre produkter på største alvor.

For å forsøke å komme til bunns i saken har vi i tett samarbeid med leverandør gjennomført en rekke analyser, gått igjennom rutiner og prosesser knyttet til hygiene og det har vært gjennomført ekstraordinært renhold.

Så langt har vi ikke funnet noe som tilsier at det har vært smitte i anlegget.

Som ekstra sikkerhetstiltak fortsettes det å ta analyser fra dyrkere og drivhus, og intensivert prøvetaking ved mottak i Norge.

Mer informasjon fra Mattilsynet