Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Her er BAMAs bærekraftsrapport for 2023

Bli kjent med bærekraftsarbeidet vårt.

Her er BAMAs bærekraftsrapport for 2023

CSRD, eller Corporate Sustainability Reporting Directive, er et rapporteringsdirektiv fra EU med mål om å øke transparensen rundt bærekraftspraksisen i større selskaper samt drive frem grønn omstilling.

I henhold til det nye regelverket vil BAMA legge frem en bærekraftrapport på lik linje med årsrapporten i 2026 (for året 2025).  

Vi har gjort et solid forarbeid, og kan allerede nå presentere en bærekraftsrapport for 2023.

BAMA_Bærekraftsrapport_2023.pdf