Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kronikk: Friske tomater

Hverken vi i Bama eller Framtiden i våre hender (FIVH) og leder Anja Bakken Riise liker råtne tomater fra Spania – tomater produsert under kritikkverdige forhold, der arbeideres og bønders rettigheter brytes

Kronikk: Friske tomater

FIVH har på mange måter gjort en grundig jobb med sin rapport «Rettighetsbrudd bak norsk tomatimport,» og de beskriver forholdene i regionen på en god måte. Bama deler FIVHs bekymring for arbeidere i tomatnæringen i Spania.

Dessverre blir det helt feil når FIVH deretter antar at alle produsenter som leverer tomater til våre leverandører, også selger tomatene sine til Bama. Det stemmer ikke.

Bakgrunn: Råtne tomater

Det skyldes at vi gjør nettopp det FIVH ber om: Vi er i Spania og bidrar til positiv endring. Vi stiller krav til dokumentasjon fra leverandører om arbeidsforhold, og vi har regelmessig oppfølging gjennom besøk og revisjoner.

Vi kan spore hver enkelt produsent, blant annet gjennom merking på produktene, akkurat slik FIVH etterspør. I løpet av 2 timer vet vi ikke bare hvilken gård produktet kommer fra, men hvilket felt på gården. Slik sikrer vi full sporbarhet på varene vi selger.

Hendelsene og dommene som er referert i FIVH-rapporten er rystende og opprørende. Men ingen av dem er etter det vi vet nå knyttet til tomater Bama har importert til Norge.

FIVH sier de i løpet av en uke i Spania samlet dokumentasjon fra 20 arbeidere, fagforeninger, bønder og leverandører. Det tviler vi ikke på.

Problemet oppstår når FIVH ikke vil, eller kan, dokumentere at arbeiderne eller bøndene de snakket med jobber med produksjon av tomater til Bama.

For å illustrere poenget: I fjor benyttet Bama 16 tomat-leverandører i Spania. Totalt representerer disse nesten 600 produsenter (eller gårder/bønder). Vi handlet tomater fra kun 100 av disse, fordi de tilfredsstiller Bamas strenge krav knyttet til ivaretakelse av miljø, arbeidsforhold og sosiale rettigheter, og naturligvis de spanske nasjonale lovene og reglene.

Sagt på en annet måte: Hvis FIVH intervjuer 20 arbeidere eller gårder, er det større sjans for at de ikke leverer til Bama, enn at de gjør det. Resultatet av FIVHs arbeid blir dermed udokumenterte anklager basert på feilaktige premisser.

Noe av det viktigste vi gjør er å sørge for kontinuerlige forbedringer i levevilkår, arbeidsforhold og miljø hos våre leverandører og produsenter i Spania, og i alle andre land vi handler frukt og grønt fra. Vi jobber langsiktig og prosessorientert for å utbedre forholdene der dette er nødvendig. På noen punkter vet vi at vi kan bli bedre, for eksempel ved å gjennomføre flere uanmeldte besøk, og snakke med fagforeningene i større grad.

Vi vil gjerne ha FIVH med på laget – og inviterer Bakken Riise til videre dialog.

 

Pia Gulbrandsen
Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt