Bama

Informasjon til ansatte i BAMA Industri

Publisert

Til alle ansatte i BAMA Industri AS

Som dere er kjent med har flere av våre kolleger ved produksjonsanlegget på Lierstranda fått påvist smitte av koronavirus. Vi er i daglig kontakt med dem som er smittet, og de melder så langt om milde symptomer og at det går bra med dem.

Vårt hovedfokus nå er få oversikt over om det er flere som kan være smittet, og at alle som har vært i nærkontakt med smittede blir testet. Så langt har vi ti som er bekreftet smittet, og 74 som er bekreftet negative. Totalt er det flere enn 150 ansatte som har blitt og blir testet. De som er direkte berørt av denne situasjonen vil få egen informasjon om regler for karantene, egenmeldinger osv.

I samråd med smittevernmyndighetene planlegger vi ytterligere testing og retesting av alle ansatte mot slutten av uken. Vi kommer tilbake med informasjon om dette.

Situasjonen er krevende for både ansatte og bedriften. Noen av de viktigste oppgavene vi jobber med er:

• Kontinuerlig arbeid for å sikre kontroll over situasjonen.
• Løpende oppdatering om status fra ansatte som testes for covid-19.
• Samarbeid med smittevernmyndigheter.
• Daglig informasjon til tillitsvalgte og vernetjeneste.
• Løpende informasjon om situasjonen til ansatte som er berørte, kunder, leverandører, samarbeidspartnere, presse, internt i BAMA og til BAMAs ledelse og styre.
• Tiltak for å unngå smittespredning, både internt i bedriften, og i omgivelsene.
• Oppdatere retningslinjer i bedriften for å hindre smitte når vi starter produksjonen igjen.
• Omdisponere produksjon til andre produksjonsanlegg for de produkter som kan flyttes.
• Omdisponere og stoppe inngående forsyning av råvarer, emballasje og andre innsatsfaktorer.
• Sikre produksjon og leveranser til de kundene det er mulig å etablere alternativ forsyning til.
• Desinfeksjon av Lierstranda.
• Planlegging av produksjonsstart.

Oppsummert er det viktigste nå at vi unngår videre smitte slik at vi kan føle oss trygge på jobb, og at vi trygt kan starte produksjonen igjen. Vi har sammen med kommuneoverlegen besluttet at det ikke vil være produksjon i inneværende uke på Lierstranda. Vi vet enda ikke når vi kan starte produksjonen, da det vil være knyttet til resultatene av retestingen i slutten av denne uken.

Det er svært viktig at vi opprettholder alle rutiner vi har innført som smittereduserende tiltak, og at hver og en av oss etterlever disse.

Har du behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med din nærmeste leder. Dersom din nærmeste leder ikke har tilstrekkelig informasjon og kan svare, vil ledelsen ved Lierstranda kunne bistå.

Ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte gjør en fantastisk jobb i en svært krevende situasjon.

Med vennlig hilsen
Atle Beyer