Bama

Slik skal vi nå flere med Eat Move Sleep

Lørdag 27. januar samlet BAMA og Norges Fotballforbund 37 ambassadørklubber og 12 fotballkretser til kick-off på Ullevaal Stadion. De skal tilbake til sine klubber, cuper og lokalmiljø og formidle verdiene i Eat Move Sleep.

Over 100 mennesker var samlet for å få vite hvordan de kan gjøre en enda bedre jobb med å formidle og spre det viktige budskapet i sine klubber og lokalmiljø.

Bakgrunnen for inspirasjons- og kunnskapskonseptet Eat Move Sleep, er at folk, og spesielt unge, ikke spiser sunt nok; vi får verken i oss nok frukt, grønnsaker, fisk eller andre sunne produkter. Samtidig beveger vi oss og sover for lite. Det er derfor vår oppgave å inspirere, gi tips og råd for bedre livskvalitet.

Et samfunnsansvar

Administrerende direktør, Rune Flaen, innledet seminaret med å snakke om samfunnsansvaret ambassadørklubbene tar med å formidle vårt viktige konsept for bedre folkehelse.

–  Eat Move Sleep er et konsept vi startet sammen med NFF i 2015, og ambassadørklubbene er med på fortsettelsen av det som er en lang og stolt tradisjon. Budskapet frontes på alle våre bredde-arrangementer, og vi har startet utviklingen med mer kunnskapsformidling ute på arenaene der vi møter barn og unge.

Inspirerte: Administrerende direktør, Rune Flaen, hyllet det viktige arbeidet som ambassadørklubbene gjør for å formidle Eat Move Sleep-budskapet.

Prosjektleder for Eat Move Sleep i NFF, Mari Haugli, forklarte fra scenen hva ambassadørrollen går ut på og hvordan vi kan nå flere med vårt viktige budskap.

– NFF, BAMA og EAT Foundation, klarer ikke å formidle og spre Eat Move Sleep-budskapet alene. Derfor trenger vi samarbeidspartnere som kan være våre talerør ut mot klubbene og lokalmiljøet. Dette er hovedoppgaven til ambassadørklubbene.

Hun understreker at det internt i klubben er spesielt viktig å bygge kultur, kunnskap og engasjere både ledelsen, administrasjonen, trenere, støtteapparat, spillere og foreldre.

Mens eksternt er det kommunikasjonen mot lokalsamfunnet som er det viktigste. Ved blant annet å være flinke på å ta i bruk sosiale medier, hjemmeside, klubbkvelder og informere media.

– Målet er å skape dialog med lokalsamfunnene. Eat Move Sleep skal engasjere og være på “alles” lepper.

Ga nye ideer: Prosjektleder for Eat Move Sleep i NFF, Mari Haugli, ga friske innspill til hva klubbene kan gjøre for å skape dialog med lokalsamfunnet.

Motiverte

Trygve Pedersen fra en av våre 37 ambassadørklubber, Clausenengen FK, forteller at de fikk mye ut av å delta på seminaret. De er motiverte til å sette tiltakene ut i livet.

– Allerede er vi flinke til å bruke sosiale medier og ta kontakt med lokalavisa når det skjer positive ting hos oss som har offentlig interesse. Blant annet serverte vi frukt til barn og unge etter trening i en hel uke i fjor, og det fikk vi oppslag i avisa om. Men det vi kan bli enda flinkere til er å spre mer kunnskap om kosthold og søvn, sier Pedersen.

– Det hadde spesielt vært spennende å invitere både foreldre og trenerne til søvn-seminar. De er våre viktigste talerør av Eat Move Sleep-budskapet.

Motivert: Trygve Pedersen i Clausenengen FK, én av våre ambassadørklubber, er stolt over å få formidle et så viktig budskap.

Håkon Andersen, vår sponsorsjef og én av prosjektlederne for Eat Move Sleep, ser frem til veien videre. Seminaret var bare starten på å formidle et viktig budskap ut mot hele det norske folk hvor godt samarbeid internt er nøkkelen til suksess

– Målet med seminaret var å inspirere klubbene til å bli enda flinkere til å formidle budskapet til medlemmer, foreldre og nærmiljø, sier Andersen og fortsetter:

–  Da er det blant annet viktig at de lærer seg å bruke alle de hjelpemidlene vi har laget til dem, som foredrag, brosjyrer, speakertekster, konkurranser, artikler og tips, for å nevne noe.

Vi ønsker også at ambassadørklubbene skal samarbeide enda tettere.

– De har utrolig mye å lære av hverandre. Mange av klubbene er svært kreative og har på egen hånd satt i gang flotte prosjekter i beste Eat Move Sleep-ånd. Slikt kan både inspirere og, ikke minst, kopieres. Samarbeid er uten tvil nøkkelen til suksess, avslutter Andersen.

Godt samarbeid: BAMA, NFF og Eat Foundation står bak inspirasjons- og kunnskapskonseptet, Eat Move Sleep. Her representert ved Rune Flaen, assisterende generalsekretær i NFF, Kai-Erik Arstad, og Dr. Usman Mushtaq fra EAT.

Viktig påfyll: Over alt på Meet på Ullevaal Stadion var det kloke budskap på veggene.

Opplyste: Dr. Usman Mushtaq fra EAT Foundation snakket om sammenhengen mellom mat, helse og bærekraft.