Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hvam v.g.skole v/Erik Lunden

Hvam

Hvam videregående skole har en svært allsidig gårdsdrift. I tillegg til selve jordbruket har de storfe, gris, fjørfe og stall. Skolen driver cirka 1500 dekar dyrket mark. Av jordarealet benyttes cirka 750 dekar til kornproduksjon, 270 dekar til gras, og ellers produserer de poteter og frilandsgrønnsaker.

Produserer