Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hyni, Andreas Johannes

Skien

Hyni Midtre gård ligger idyllisk til på Hyni, tre kilometer nord for Skien sentrum i Telemark fylke. Den har vært i Andreas Johannes’ families eie siden 1901, da hans tipp-tippoldefar kjøpte den. Andreas Johannes Hyni tok over gården i 2011, og han ble dermed femte generasjon som driver jordbruk her. Jorda her består av gammel sjøbunn med siltig lettleire, men også noe myrjord. Siltig lettleire er en relativt tung jordtype som holder godt på næringsstoffer og fuktighet, noe som er et godt grunnlag for grønnsakdyrking og gir god smak.

Produserer