Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Dahl, Thorleif Bernhard

Nordre Frogn

Thorleif B. Dahl holder til på gården Søndre Garder i Frogn kommune. Gården ble kjøpt inn i familien på slutten av 1600 tallet etter at den hadde vært under Hovedøya kloster fra slutten av 1300-tallet og deretter krongods. Thorleif overtok driften av gården etter sine foreldre i 2005. Gårdens beliggenhet på høydedraget mellom Oslofjorden og Bunnefjorden har et mildt klima som gjør at de kan dyrke friske grønsaker i en lang sesong. Dette klimaet har nok også bidratt til at det har vært dyrket poteter og grønnsaker på gården så langt tilbake.