Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

SATSER PÅ VEKST OG ­UTVIKLING (2021 artikkelen)

Konsernet hadde en omsetningsvekst på 2,3 prosent i 2021. Innsatsen som har vært lagt ned av ansatte, produsenter, leverandører og kunder gjennom en lang pandemi har vært enorm. Med forbrukerne i fokus har vi hatt et felles mål om å sikre leveransene, slik at mulighetene til å spise sunt har vært til stede gjennom hele pandemien.

SATSER PÅ VEKST OG ­UTVIKLING (2021 artikkelen)

SUNNERE OG FERSKERE

De globale megatrendene er med oss. Noen av trendene vi jobber proaktivt med, er fokus på lokal og plantebasert mat, miljø og bære-kraft, raske og enkle løsninger, kunnskap om god helse og søkelys på transparente forsyningskjeder. Alt ligger til rette for økt forbruk og at vi skal nærme oss målet om 5 om dagen i alle markedene hvor vi opererer. I Norge spiser vi 3,2 om dagen. I Sverige og Finland henholdsvis 2,6 og 3,5 – og i Nederland 2,9. 

BAMA vil inspirere forbrukerne til å spise enda mer av våre ferske og sunne produkter. Vi utvikler og lanserer produkter som gjør det raskt og enkelt å spise sunt, og introduserer spennende løsninger i tråd med at forbrukerne blir stadig mer opptatt av å spise grønnere og sunnere. Vi driver markedsføring og gjennomfører sponsoraktiviteter som inspirerer til sunnere livsstil og økt forbruk av frukt og grønt, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Samtidig har vi et ønske om å bidra til at folk får til enda litt mer. Vi driver sortsutvikling og jobber med bredde og dybde i sortimentet, samtidig som vi hver dag jobber for å skaffe produkter med kvalitet i verdensklasse, til en pris som gjør at folk kan komme nærmere målet om 5 om dagen.

Vi har et bredt utvalg av varer i ulike prisklasser, og et sterkt fokus på folkehelse. Alle skal ha mulighet til å velge mer frukt og grønt.

For å få til alt dette, tar selskapet et helhetlig ansvar i hele verdi-kjeden. Som en internasjonal aktør med nær 140 års erfaring, har vi bygget gode relasjoner gjennom en årrekke. Det hjelper oss daglig i arbeidet med å sikre volum, prioritet og kvalitet til en god pris.

Forbrukere over hele verden ønsker å spise lokal mat. Slik er det også i Norge. Vi vet at nordmenn foretrekker norsk frukt og grønt. Sammen med produsentene i Gartnerhallen og kundene våre, har vi økt norsk-andelen de siste tiårene, og i 2021 satte vi ny rekord i planlagt periode med hele 86,5 prosent! Det er noe vi er svært stolte av. Vi skal fortsette arbeidet med å øke veksten ytterligere.

STORSATSINGER RULLES I GANG

Vi investerer for vekst gjennom ny innovasjon og utvikling, og nylig stod Europas mest moderne «fresh cut»-anlegg ferdig i Norge. «Fresh cut» er et stort satsingsområde for selskapet, med -potensiale for betydelig vekst av ferskforedlet og spiseklar mat som leverer på forbrukernes forventninger. Den nye fabrikken ruster oss til å møte den sterkt økende etterspørselen av å gjøre sunn, grønn mat raskere og enklere å tilberede eller ta med seg i farta. 

I samme bygg samles BAMAs blomster-avdelinger. Etter å ha vokst ut av de gamle lokalene, ser vi fram til en bedre arbeidsplass og smartere logistikkløsninger. Blomster er en kategori med stort potensiale, og samlokalisering vil bidra til enda ferskere blomster samt mulighet for et bredere tilbud til alle våre kunder. Vårt -nederlandske blomsterselskap, Xpol, utvider blomster- og planteaktivitetene i Finland. Ved å flytte deler av produksjons-prosessen så nær markedet som mulig forbedres ferskhet og kvalitet til forbruker, og vi er svært fornøyde med å ta dette steget. 

STYRKER KONKURRANSEKRAFTEN

Vi har en unik posisjon som er bygget opp gjennom mange år. I dag er vi blant de 10 ledende selskapene i verden innen frukt og grønt, og har et sterkt og stort nettverk av partnere. Det er en styrke, og en fantastisk plattform for videre satsing. Kulturen vår rommer mye styrke og ikke minst evnen til å tenke langsiktig samtidig som vi løser daglige utfordringer. Utviklingen går i rekordfart, og vi kommer til å bevege oss enda raskere fremover. Dette stiller enda tøffere krav til oss og til at vi må fokusere på helhetlig vareflyt.

Medarbeidernes krav til arbeidsgiver, forbrukernes forventninger, kundenes behov, og samfunnets krav blir bare større og tydeligere. Prisøkninger gjør at vi må tenke annerledes. Vi må derfor styrke oss på innovasjon, bærekraft, kategoriutvikling og vekst, og gjøre vårt ytterste for å øke konkurransekraften og levere på forventningene. Vi fortsetter å jobbe systematisk med å finne de mest bærekraftige løsningene for hele selskapet. For eksempel har vi kuttet matsvinnet med 40 prosent. Tiltak i hele organisasjonen gjør at vi er vi på god vei til å halvere matsvinnet innen 2025, 5 år før målet. Dette er vi stolte av, samtidig som vi jobber videre for ytterligere kutt.

Vi i BAMA skal også tilby de mest bærekraftige produktene.
Det innebærer kontinuerlig arbeid for å sikre at de produseres
og håndteres på en slik måte at det ytre miljøet ikke forringes, at de ansattes rettigheter ivaretas og at produktene er ferske og sunne samt holder et prisnivå som gjør at folk flest kan spise sunt.
Vårt ansvar for kloden strekker seg i generasjoner framover.
Det er BAMAs løfte. 

Vi gleder oss til å fortsette oppdraget med sikre en sunnere og -ferskere fremtid ved å tilføre verdi til kundene våre med -forbrukene i sentrum. 

 

Petra Axdorff

 

Konsernsjef