Bama

Kompetanseheving

Markedsføring var et område i sterk vekst på 80-tallet, og flere tiltak ble iverksatt.

Blant annet ble det etablert et eget treningssenter for butikkbetjeningen og opplærings- og treningsprogrammer for salgsavdelingen ble videreutviklet.

Det ble også satset på kunnskapsbygging ute i butikkene. BAMA har gjennomført opplæring av butikkansatte med ca. 1000 elever per år siden 1970-årene. BAMA-skolen, som etterhvert ble et kjent begrep innen næringen, drev landsomfattende opplæringsvirksomhet innenfor kategorien frukt og grønnsaker.

I 1981 endret "Chr. Matthiessen AS - Banan-Matthiessen" - navn etter 95 år til "BAMA Gruppen AS", med tilhørende avdelingsstruktur. Dette var en milepæl i selskapets historie.

I denne fasen ble også nye produktkategorier lansert. Nysatsningene var blant annet friske blomster, snacks og et omfattende forsøksprosjekt med distribusjon av fersk fisk i samarbeid med Fiskeridepartementet. I takt med ekspansjonen ble distribusjonsapparatet lagt om for å bli enda mer effektivt og økonomisk.