Bama

BAMA grønt i støpeskjeen

Et viktig ledd i den nye markedstilpasningen var oppbygningen av en egen norsksektor for selskapet.

Målet var ambisiøst: Å bli selvforsynt med norske produkter. Prosessen skapte grobunn for nære og tette bånd med produsentene, og det var et utstrakt samarbeid med en stadig større gruppe som ikke var tilsluttet produsentsamvirket.

Et viktig slag for norsksektoren fant sted i 1987, da BAMA Grønt ble etablert med regioner i øst, vest og nord. Fra starten deltok fra 800 til 1000 produsenter foruten fruktlagre og potetpakkerier i BAMA Grønt. Produksjonsplanlegging var en viktig grunnstein i dette samarbeidet.

BAMA Grønt utviklet seg fort til å bli en selvstendig organisasjon som satset på enkel og rasjonell drift. I begynnelsen sto BAMA Grønt for 80 prosent av BAMAs behov, som senere økte til 100 prosent.

Parallelt med organisasjonen økte også antall produsenter som frem mot 1990-årene talte 1400 medlemmer og som markedsførte produktene under sitt eget varemerke; Prima Norsk. Nå påtok selskapet seg ansvaret for produktet helt fra åkeren til kjøkkenbenken. Dette skapte behov for et nytt innsamlingssystem og pakkerier og førte derfor til ytterligere investeringer i bygninger og anlegg.