Bama

Tøff konkurranse

I begynnelsen av 1990-årene skjedde det et gjennombrudd i markedsføringen ved at den ble konsentrert om siste ledd - forbrukerne.

Aktiviteter og kampanjer i butikkene ble virkemiddelet for å kommunisere direkte med forbruker.

BAMA konkurrerte ”i begge ender”, på den ene siden om få tilført produkter, men også om kundene på dagligvare- og storkjøkkenmarkedet på den andre siden. Det førte til kontinuerlige krav om effektivisering og økt produktivitet på alle områder. Målsettingen var å bringe kvalitetsvarer fra produsentens åker via samarbeidspartnere til forbrukernes kjøkkenbenk til et minimum av kostnader.

I 1996 startet BAMA sin industrivirksomhet. Daværende landbruksminister Gunhild Øyangen var tilstede ved den høytidelige åpningen av fabrikken i Lier, som startet produksjon av salater i forbrukerpakninger. Bilde øverst på siden viser fra v.: Adm.direktør i BAMA, Rune Flaen - Bill Feeney, president i Dole - Statsråd Gunhild Øyangen - Kristian Nergaard – direktør ved fabrikken og daværende styreformann i BAMA, Kalle Nergaard.

Våren 1998 skjedde det store endringer i markedet. Gartnerhallens funksjon som grossist og importør opphørte. En omfattende samarbeidsavtale ble inngått der BAMA fikk ansvaret for grossistvirksomheten og distribusjon av produkter til BAMAs kjedekunder innenfor dagligvare- og storkjøkkensektoren.

Parrallelt ble produsentene i Gartnerhallen og BAMA Grønt slått sammen til en produsentorganisasjon som fikk navnet A.L. Gartnerhallen, som gjennom samarbeidsavtalen ble sikret markedsadgang for sine produkter.

Etter en lang og hard konkurranse med næringspolitisk kamp og politisk styring i de fleste år etter krigen, sluttet altså hundreåret med at BAMA overtok Gartnerhallens distribusjon og omsetning av frukt og grønt.

En samarbeidsmodell hvor produsent og marked fant hverandre, var etablert.