Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Grofondet

Grofondet gir støtte til ulike prosjekter som jobber for å øke forbruket av frukt og grønt.

Bringebærplukker grofondet

Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Fondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. Det kan gis midler til FoU-prosjekter, inkludert doktorgradsstipendiater, utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden og til kompetanseheving.

Grofondet på 100 millioner kroner ble opprettet i 2015 av Gartnerhallen, BAMA og NorgesGruppen. Det gis prosjektfinansiering på ca. 10 millioner per år.

Satsingsområder:

Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte

Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter

Økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien

Les mer på grofondet.no