Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

«Banan-Matthiessen» blir født

Importmengden steg, nye filialer ble åpnet og Mathiessen fikk sitt kallenavn.

«Banan-Matthiessen» blir født

Nye filialer ble åpnet i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. A.B. Banankompaniet ble åpnet i Sverige, med sønnen Carl Matthiessen som sjef.

Omfattende markedsføringsaktiviteter og egne bananutsalg gjorde at Christian Matthiessen på folkemunne ble kjent som «Banan-Matthiessen».

Med økt bananetterspørsel, vokste arbeidsmengden. Sverre Nergaard ble ansatt som kontorsjef, og deretter administrerende direktør, da selskapet ble aksjeselskap.

Første verdenskrig vanskeliggjorde importen, fordi tilgangen på varer ble begrenset.

De tøffe krigsårene dannet derimot grunnlaget for handel også med norskprodusert frukt og grønt.

Sverre Negaard kjøpte aksjene i selskapet i 1918, da Christian Matthiessen døde.