Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Andre verdenskrig

Transporten ble vanskelig, fordi de krigførende nasjonene eide transitthavnene.

Andre verdenskrig

I samarbeid med svenskene ble det derfor chartret to kjølebåter. Dermed kunne bananene transporteres direkte fra opprinnelseslandene til Oslo og Gøteborg.

Det la grunnlaget for den ekspertisen BAMA har på transport- og kjøleskip i dag.

Båttransportene i perioden 1939-40 ble starten på det gode samarbeidet med konkurrerende virksomheter - alle fikk tilbud om å få være med.

Samarbeidet varte også i tiden etter krigen, og førte til etableringen av Norske Bananmodneriers Landsforbund som ble stiftet i 1945.

På grunn av importforbudet i 1940 var krigsårene vanskelige, og en omstillingsprosess var nødvendig.

Virksomheten begynte derfor å omsette nye varekategorier som kaffeerstatning, spill, leker og kunstige blomster.